Bạn muốn liên hệ với Việt CV?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, mong muốn hợp tác, đừng ngại ngùng, đừng do dự! Hãy liên hệ ngay với chúng tôi và bạn sẽ thích điều đó.

Việt CV

Liên hệ

15 + 7 =

Thông tin liên hệ

Hotline:

  • Phòng Dịch vụ – 0868111948
  • Phòng Kinh doanh – 0898414169

Liên hệ hợp tác: 0909192095

eMail:

[email protected]

Địa chỉ và thời gian

Địa chỉ:

609/10 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian:

Thứ hai đến Thứ sáu, 9:00 – 17:00