Tổng Hợp Các Vị Trí Hot Tuyển Dụng Tại Vinamilk 2017

Tổng Hợp Các Vị Trí Hot Tuyển Dụng Tại Vinamilk 2017

Vinamilk tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn đầu năm 2017 TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT Tóm tắt công việc Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kênh Khách hàng Đặc biệt trong việc: Đề xuất mục tiêu tiếp cận, thâm nhập bán hàng vào toàn bộ các khách hàng trọng...