Rạp Chiếu Phim CGV Tuyển Dụng Trợ Lý Giám Đốc 2017

Rạp Chiếu Phim CGV Tuyển Dụng Trợ Lý Giám Đốc 2017

CJ CGV trực thuộc CJ Group, một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất của Hàn Quốc có mặt ở 21 quốc gia trên thế giới. CJ CGV là một trong top 5 cụm rạp chiếu phim lớn nhất toàn cầu và là nhà phát hành, cụm rạp chiếu phim lớn nhất Việt Nam. Mục tiêu của...
Chương Trình Tuyển Dụng Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp Đại Học Của Samsung Vietnam 2017

Chương Trình Tuyển Dụng Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp Đại Học Của Samsung Vietnam 2017

Để mở rộng hoạt động sản xuất, trong đợt 1 năm 2017, Samsung Việt Nam tuyển dụng hàng nghìn Kỹ sư, Cử nhân đã/sẽ tốt nghiệp và có bằng Đại học trước ngày 31/12/2017, tất cả các chuyên ngành từ các trường Đại học trong cả nước làm việc tại 8 Nhà máy/Trung tâm của...