CHƯƠNG TRÌNH VNG FRESHER 2016

CHƯƠNG TRÌNH VNG FRESHER 2016

VNG Fresher là chương trình Tuyển dụng & Ðào Tạo nhằm phát hiện ra những tài năng trẻ, năng động, ham học hỏi và có kiến thức chuyên môn cao để trở thành chuyên viên cao cấp của VNG. Ðối tượng tham gia Sinh viên các chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật hoặc kinh tế...
CHƯƠNG TRÌNH P&G CEO ACADEMY 2016

CHƯƠNG TRÌNH P&G CEO ACADEMY 2016

What is P&G CEO Academy? CEO Academy allows you to step into the life of a senior executive at P&G. This program brings together the most promising penultimate student leaders in Vietnam and gives you a taste of life in the #1 Company for Growing Leaders. This...