THE JUNIOR MANAGERS PROGRAM – BOSCH VIETNAM

THE JUNIOR MANAGERS PROGRAM – BOSCH VIETNAM

Bạn đã sẵn sàng để chứng minh các kỹ năng lãnh đạo của mình chưa? Bosch tiếp tục mang cơ hội đến cho các bạn với chương trình The Junior Managers Program. Chương trình Quản trị viên tập sự tại Bosch đang ráo riết tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho bộ phận...