Queen Plaza Wedding & Event Tìm Kiếm Quản Trị Nhân Sự 2017

Queen Plaza Wedding & Event Tìm Kiếm Quản Trị Nhân Sự 2017

Queen Plaza Wedding & Events đang cần tuyển 01 quản trị nhân sự. MÔ TẢ CÔNG VIỆC   1. Tuyển dụng Thu nhận yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận Lập kế hoạch tuyển dụng và trình duyệt cho Giám đốc Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt. Theo dõi kết quả...
1 of 3331234...1020...Cuối