Một qui trình tuyển dụng chuẩn thường có 4 vòng: Nộp hồ sơ (screening), test kiến thức/kỹ năng (Testing), phỏng vấn với HR (HR interview), phỏng vấn với Manager (Manager Interview/Final interview). Bạn đã từng thất bại ở vòng nào khi xin việc? Bạn đã rút ra được điều...

read more