Vinamilk tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn đầu năm 2017

TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT

Tóm tắt công việc

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kênh Khách hàng Đặc biệt trong việc:

 • Đề xuất mục tiêu tiếp cận, thâm nhập bán hàng vào toàn bộ các khách hàng trọng điểm (*), các kênh trong phạm vi kênh khách hàng đặc biệt phụ trách và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch Kinh Doanh theo chiến lược đã đề ra nhằm đạt mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển trong dài hạn tất cả khách hàng loại hình khách hàng đặc biệt.
 • Đảm bảo các hợp đồng khách hàng đặc biệt được tái ký đúng hạn, kịp thời. Bám sát theo dõi các đối thủ, các chuỗi khách hàng đặc biệt tiềm năng.
 • Theo dõi, kiểm tra tiến độ chi trả và quản lý ngân sách hoạt động của các chuỗi khách hàng đặc biệt để đảm bảo tuân thủ tiêu chí hợp đồng khuôn mẫu.
 • Phối hợp chặt chẽ với Trưởng Bán Hàng Vùng tại các Miền để đảm bảo công tác bán hàng và dịch vụ khách hàng

Khách hàng trọng điểm (Key Accounts):

 • Hệ thống Horeca.
 • Hệ thống Cơ quan – Xí nghiệp/Chuỗi Cửa hàng Thức ăn nhanh.
 • Hệ thống Bênh viện.
 • Hệ thống Trường học.
 • Hệ thống Khách sạn/Khu nghĩ dưỡng.
 • Hệ thống Vui chơi giải trí.
 • Hệ thống Vận chuyển (Catering)

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh tế hoặc Ngoại thương… Ưu tiên MBA
 • Có kinh nghiệm quản lý thực tế từ 5-7 năm trong đó 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ngành hàng thực phẩm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý kênh Key Account.

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN – PHÒNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt công việc

 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Điều Phối Dự Án về các công việc liên quan đến thẩm định, xếp thứ tự ưu tiên và điều phối các dự án chiến lược.
 • Tham gia xây dựng các Quy định, Quy chế và các Quy trình liên quan đến công việc quản lý dự án chiến lược

Nhiệm vụ chính:

 • Tham gia xây dựng Bộ quy định về quản lý danh mục dự án chiến lược.
 • Tham gia xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá dự án chiến lược.
 • Tham gia xây dựng Quy trình quản lý dự án chiến lược.
 • Phân tích để xác định các dự án chiến lược của Công ty.
 • Xếp hạng các dự án chiến lược theo thứ tự ưu tiên để phân bổ nguồn lực cho các dự án ưu tiên thực hiện trước.
 • Quản lý, điều phối các dự án chiến lược được phân công.
 • Đánh giá hiệu quả dự án chiến lược sau khi triển khai và báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Hoạch Định Chiến Lược.
 • Viết báo cáo cập nhật các dự án chiến lược được phân công cho Tổng Giám Đốc

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, ưu tiên MBA.
 • Có ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm về phân tích Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật của dự án; Có kinh nghiệm tham gia dự án đầu tư với vai trò điều phối viên.
 • Kiến thức về quản lý dự án, khả năng phân tích và hợp nhất thông tin về dự án.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao, khi phải thẩm định đồng thời nhiều dự án.
 • Nghe, nói, viết thành thạo Tiếng Anh

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU VÀ BÁN SẢN PHẨM MIỀN

Tóm tắt công việc

 • Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Hệ thống Cửa hàng & Thương mại Điện tử về việc xây dựng và phát triển hệ thống Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm theo đúng mô hình và chiến lược hoạt động của Công ty.
 • Giới thiệu và bán các sản phẩm của Công ty đến người tiêu dùng
 • Thực hiện phân phối hàng hóa cho khách hàng kênh khách hàng đặc biệt
 • Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại cho hệ thống
 • Thực hiện các chương trình huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên
 • Xây dựng và thực hiện quản lý dữ liệu khách hàng và chăm sóc khách hàng
 • Xây dựng hình ảnh đồng nhất cho hệ thống Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương …
 • Tối thiêu 03-05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công việc có liên quan ở các công ty có quy mô lớn
 • Ưu tiên có 02-03 năm kinh nghiệm quản lý bán hàng kênh siêu thị hoặc hệ thống bán lẻ ở các công ty có quy mô lớn

CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI NGÀNH HÀNG (SENIOR TRADE MARKETING EXECUTIVE)

Tóm tắt công việc

 • Hỗ trợ cho hệ thống bán hàng, lên các chương trình Hỗ trợ thương mại (HTTM) ngắn hạn và dài hạn nhằm thúc đẩy tiêu thụ ở các kênh của ngành hàng/ khu vực phụ trách
 • Hỗ trợ các Trưởng Ban HTTM trong xây dựng các chương trình chiến thuật theo ngành hàng
 • Lên kế hoạch phân bổ chỉ tiêu khuyến mãi cho từng NPP để đảm bảo tính hiệu quả của các chương trình khuyến mãi cho điểm lẻ
 • Tạo ra các mẫu biểu để kiểm soát và đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chương trình khuyến mãi cho các điểm bán sĩ và lẻ

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy – Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing …
 • Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực về Kinh doanh, Marketing, Hỗ trợ thương mại (Trade Marketing) tại các công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh

CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Tóm tắt công việc

Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chăm Sóc Khách Hàng về:

 • Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng & điểm bán về chất lượng sản phẩm và dịch vụ
 • Tiếp nhận, chuyển các thông tin liên quan đến việc mua hàng, mở đại lý về Khối Kinh Doanh Công ty
 • Thực hiện tiếp nhận, xử lý, tư vấn các thông tin liên quan đến sản phầm
 • Thực hiện công tác thăm dò ý kiến khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ khi được phân công

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy – Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing …
 • Có từ 03 – 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ở các Công ta đa quốc gia/ Công ty có quy mô lớn về ngành hàng sữa, thực phẩm/ ngành hàng tiêu dùng nhanh

 GIÁM SÁT SIÊU THỊ (MT SUPERVISOR)

Tóm tắt công việc

Hỗ trợ Trưởng Bán Hàng Vùng Kênh Siêu Thị trong việc:

 • Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao về doanh số, sản lượng của Siêu thị phụ trách
 • Duy trì, phát triển hình ảnh và thị phần Vinamilk tại các siêu thị
 • Hợp tác với các Siêu thị để triển khai các hoạt động bán hàng, trưng bày và thực hiện các chương trình khuyến mại
 • Phụ trách giám sát, tuyển dụng, huấn luyện kỹ năng làm việc của đội ngũ Nhân viên tư vấn & Giới thiệu sản phẩm (PGs)
 • với các siêu thị (Metro, Big C, Coopmart…), Các (Circle K, Shop & Go, B’mart…)

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy – Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing …
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công việc có liên quan ở các công ty đa quốc gia/công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ngành hàng sữa, thực phẩm.

CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (MIỀN BẮC)

Tóm tắt công việc

 • Nhận và xử lý đơn hàng cho các khách hàng là người tiêu dung đặt mua hàng trên website thương mại điện tử của Vinamilk
 • Theo dõi cảnh báo hàng tồn kho tiêu thụ chậm
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng về đơn hàng, số lượng hàng hóa
 • Tổng hợp, rà soát báo cáo

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh…
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xử lý đơn hàng, tại các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh, bán lẻ hoặc thương mại điện tử
 • Kiến thức về hệ thống quản trị số liệu ERP, ứng dụng web-based, TMĐT

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Vinamilk Tower – Số 10 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.

ỨNG TUYỂN HIỆU QUẢ HƠN CÙNG VIỆT CV – DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÌM VIỆC DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM

 

Tăng ngay 60% cơ hội thành công khi tìm việc

Việt CV giúp bạn tăng cơ hội được gọi phỏng vấn với một bản CV được tùy chỉnh duy nhất dành riêng cho bạn, được viết bởi các chuyên gia đầy kinh nghiệm của chúng tôi. Việt CV đã giúp đỡ hàng vạn bạn trẻ tìm việc thành công kể từ 2013. Hãy để lại thông tin của bạn để nhận mã giảm giá, và đăng ký dịch vụ ngay!

%d bloggers like this: